do_csv: ./2109_showvsale.eu/data.csv not found. // //